Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podnájemní smlouva

31. 1. 2021

 

"Vzhledem k tomu, že Podnájemní smlouva mezi Nájemcem (členem BD) a Podnájemcem upřesňuje podmínky užívání družstevního bytu (jež je majetkem BD, nikoli člena BD), je třeba, aby tento podnájem družstevního bytu byl předem písemně odsouhlasen Představenstvem BD. BD souhlas s podnájmem družstevního bytu udělí pod podmínkou, že Nájemce zajistí, aby Podnájemce dodržoval veškeré povinnosti jako členové BD. Tyto povinnosti stanoví jak právní předpisy (zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích), tak interní předpisy BD (Stanovy BD a Domovní řád BD). V případě, že podnájemce tyto povinnosti nedodržuje, BD svůj souhlas s podnájmem družstevního bytu konkrétnímu Podnájemci odvolá.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba, aby Nájemce příslušné podnájemní smlouvě zavázal Podnájemce k dodržování uvedených právních i interních předpisů, případně aby zde uvedl i výčet nejdůležitějších povinností. 

BD má zpracovanou vzorovou podnájemní smlouvu, která výše uvedené obsahuje, a je připraveno ji v případě potřeby kterémukoli členovi BD poskytnout a dle jeho požadavků upravit na míru. Jakékoli konzultace ohledně podnájemních smluv poskytuje místopředsedkyně BD, pí. Barbora Schmidová z domu 589 (tel. 728 774 450, e-mail: schmidova.barbora@gmail.com)."