Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

13. 6. 2018

INFORMACE 
představenstva  BD Úslavská 589
o ochraně osobních údajů členů BD a nájemníků,
v souvislosti s nařízením  GDPR 

platném  od  25.5.2018

 

Představenstvo BD Úslavská 589 učinilo veškerá nutná opatření, aby nakládání s osobními daty členů BD, nájemníků včetně podnájemníků odpovídalo GDPR nařízení.

 BD sice takové databáze, tedy osobní data  spravuje, ale souhlas od subjektů - členů BD nepotřebuje, protože povinnost seznamy s osobními data, tedy databáze vytvářet mu ukládá zákon, a to  NOZ  Zákon č.89/2012 Sb. a ZOK –Zákon 90/2012 Sb  

Konkrétně jde o vedení seznamu členů BD, tedy nájemníků a podnájemníků, včetně jejich osobních dat.

BD však  musí subjekty osobních údajů (tj. členy BD, případně další osoby jako nájemce, podnájemce) v souladu  s  Nařízením GDPR  čl.13 až 14 vhodným způsobem informovat o tom, že jejich osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na základě jakého právního předpisu, kdo je příjemcem těchto osobních údajů, kdo je zpracovatelem atd. K tomuto informování může využít také elektronické prostředky - například webové stránky Vašeho BD či správce apod. 

Představenstvo BD Úslavská 589, tedy správce databází subjektů a jejich osobních dat  tímto podává tuto informaci:

Správcem databáze je představenstvo BD za podmínek, že

a/ databáze v listinné písemné podobě,  jsou uloženy v zabezpečené a uzamčené místnosti se vstupem pouze pro správce databází.

b/  databáze subjektů a jejich osobních dat uložené  na datových nosičích jsou rovněž uloženy a  zabezpečeny heslem  v uzamčené místnosti se vstupem pouze pro správce databází.

c/  správce databází  seznam subjektů a jejich osobní data  neposkytuje a nebude poskytovat druhým stranám s výjimkou externí účetní firmy, se kterou je uzavřena řádná smlouva včetně dodatku  o povinnosti této firmy dodržovat zákon o ochraně osobních údajů včetně Nařízení GDPR , případně pak orgánům činným v trestném řízení, případně orgánům státní správy v odůvodněných případech a na vyžádání podložené zákonnou povinností.

 

V Praze ,  dne 24.5.2018           

 

Za představenstvo BD Úslavská 589

Jiří Horáček – předseda BD